Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 | 04:52:33
RSS

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn bổ sung giám sát và phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) 08/06/2015

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn bổ sung giám sát và phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV)

http://vncdc.gov.vn/vi/phong-chong-dich-benh-mers-cov/557/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-huong-dan-bo-sung-giam-sat-va-phong-chong-hoi-chung-viem-duong-ho-hap-vung-trung-dong-do-vi-rut-corona-mers-cov

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

byt-2174q0862015_huongdan-giam-sat-pc-merscov.pdf