Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 | 16:54:22
RSS

Về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng chống Mers-CoV 01/07/2015

Về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng chống Mers-CoV

Công văn số 8014/BTC-HCSN ngày 16/6/2015 về việc bố trí kinh phí phòng, chống Mers-Cov

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

btc-8014hcsn1662015-ve-bo-tri-kinh-phi-pcd-mers.PDF