Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 | 18:21:13
RSS

Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật lĩnh vực y tế dự phòng 06/10/2015

Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật lĩnh vực y tế dự phòng

Cục Y tế dự phòng đang soạn thảo dự thảo Thông tư Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật lĩnh vực y tế dự phòng. Trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Công văn góp ý của các đơn vị xin gửi về Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội và qua hòm thư điện tử BS. Triệu Tân Phong: trieutanphonghb@yahoo.com.vn trước ngày 30/4/2016.

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

du-thao-ttptktytdp-f6-2(2).docx