Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 | 17:04:38
RSS

Khảo sát về chất lượng xét nghiệm quốc gia bằng Bộ câu hỏi gửi Trung tâm 10/11/2015

Khảo sát về chất lượng xét nghiệm quốc gia bằng Bộ câu hỏi gửi Trung tâm

Để thực hiện việc cập nhật thông tin làm cơ sở xây dựng “Kế hoạch phát triển xét nghiệm y tế dự phòng quốc gia giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó có nội dung khảo sát về chất lượng xét nghiệm quốc gia bằng Bộ câu hỏi gửi các Trung tâm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các Trung tâm Phòng chống Sốt rét - các bệnh Nội tiết, các Trung tâm kiểm dịch y tế biên giới.
 
Phòng Quản lý Vắc xin và xét nghiệm - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế
 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

bo-cau-hoi-gui-trung-tam(2).rar