Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020 | 18:58:34
RSS

Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế biên giới của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 25/02/2019

Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế biên giới của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn


(Đính kèm Kết luận thanh tra)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

ket-luan-thanh-tra-so-112-ve-kdytbgls.pdf