Thứ năm, ngày 22 tháng 2 năm 2018 | 08:55:11
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Ban hành Sổ tay xét nghiệm bệnh truyền nhiễm Tập I 28/03/2017

Ban hành Sổ tay xét nghiệm bệnh truyền nhiễm Tập I


Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

so-tay-huong-dan-xet-nghiem-benh-truyen-nhiem-tap-i.pdf