Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 | 18:42:55
RSS

Ban hành Hướng dẫn lấy mẫu, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm 28/03/2017

Ban hành Hướng dẫn lấy mẫu, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm


Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

huong-lay-mau-van-chuyen-bao-quan-mau-benh-pham.pdf