Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 | 05:10:47
RSS

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II tại tỉnh Thừa Thiên Huế 08/12/2017

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(Xin đính kèm theo)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

ket-luan-thanh-tra-atsh.pdf