Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 | 12:18:16
RSS

Thông báo Phỏng vấn thí sinh trúng truyển vòng xét hồ sơ tuyển dụng Dự án "Anh ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng" 12/03/2018

Thông báo Phỏng vấn thí sinh trúng truyển vòng xét hồ sơ tuyển dụng Dự án "Anh ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng"

Thông báo Phỏng vấn thí sinh trúng truyển vòng xét hồ sơ tuyển dụng Dự án
"Anh ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng" 
 
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

thong-bao-phong-van.pdf