Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020 | 17:48:13
RSS

Thông báo tuyển cán bộ công nghệ thông tin Dự án Tăng cường năng lực An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam 12/07/2018

Thông báo tuyển cán bộ công nghệ thông tin Dự án Tăng cường năng lực An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam
 


 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

thong-bao-tuyen-dung-can-bo-cong-nghe-thong-tin-du-an-ghs.pdf