Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 | 05:36:49
RSS

Tuyển dụng 03 cán bộ hợp đồng của Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện An ninh Y tế toàn cầu tại Việt Nam” do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật của Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) tài trợ 26/11/2018

Tuyển dụng 03 cán bộ hợp đồng của Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện An ninh Y tế toàn cầu tại Việt Nam” do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật của Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) tài trợ

Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện An ninh Y tế toàn cầu tại Việt Nam” tuyển dụng 03 cán bộ làm việc tại Ban Quản lý Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện An ninh Y tế toàn cầu tại Việt Nam”, bao gồm:

+ Cán bộ Hệ thống thông tin y tế,
+ Cán bộ kỹ thuật về EOC,
+ Cán bộ kỹ thuật về điều tra viêm gan vi rút

Dưới đây là Điều khoản tham chiếu:

 
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

tb-tuyen-dung_can-bo-his_26112018(1).pdf