Thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020 | 12:53:58
RSS

Bộ Y tế thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) 06/06/2015

Bộ Y tế thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV)


 

 

 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế