Thứ bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 | 19:51:24
RSS

Phối hợp liên ngành triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella 25/09/2014

Thực hiện Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 04/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012 - 2015 về việc triển khai vắc xin MR trong Tiêm chủng mở rộng (TCMR) và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 17/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella trong Chương trình TCMR năm 2014 – 2015. Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tích cực phối hợp ngành Y tế triển khai chiến dịch tiên vắc xin Sởi –Rubella theo kế hoạch ban hành tại Quyết định số 1878/QĐ-BYT ngày 28/5/2014 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella trong tiêm chủng mở rộng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp ngành y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vắc xin MR để huy động sự tham gia tích cực của nhà trường, gia đình và các cháu học sinh. Thống kê, lập danh sách đối tượng tiêm chủng tại trường học và tổ chức các điểm tiêm chủng trong trường học, phối hợp với ngành Y tế kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố cử cán bộ tham gia và phối hợp ngành y tế triển khai tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực đóng quân, tại những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người để người dân tin tưởng, tích cực đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ. Triển khai các hoạt động tiêm chủng, hỗ trợ nhân lực và các hoạt động chuyên môn cho những vùng có khó khăn về y tế.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố phối hợp ngành y tế và các ban ngành địa phương tham gia công tác truyền thông vận động cha mẹ đưa con em từ 1 tuổi đến 14 tuổi đi tiêm chủng đầy đủ trong chiến dịch, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai chiến dịch.

(Xin đính kèm các tài liệu liên quan)

                                        

 Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

liennganhchidaochiendichmr1120149251136.pdf