Thứ sáu, ngày 6 tháng 12 năm 2019 | 00:13:58
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Cập nhật thông tin dịch bệnh EBOLA đến ngày 27/01/2015 28/01/2015

 

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 27/01/2015, Thế giới đã ghi nhận 22.158 trường hợp mắc, trong đó 8.859 trường hợp tử vong.

1) Quốc gia Tây Phi đang có dịch:

 • Guinea: 2.917 trường hợp mắc, 1.910 trường hợp tử vong

 • Liberia: 8.622 trường hợp mắc, 3.686 trường hợp tử vong

 • Sierra Leone: 10.518 trường hợp mắc, 3.199 trường hợp tử vong

2) Quốc gia có trường hợp mắc mới:

 • Anh: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

3) Quốc gia đã qua 42 ngày không có trường hợp mắc mới Ebola:

 • Mali: 08 trưởng hợp mắc, 06 trường hợp tử vong

 • Nigeria: 20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong

 • Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

 • Cộng hòa Dân chủ Congo: 66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong

 • Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

 • Mỹ: 04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

4) WHO ghi nhận đến ngày 21/01/2015 số nhân viên y tế nhiễm Ebola là 854 trường hợp, trong đó 514 tử vong; cụ thể số nhân viên y tế (mắc/tử vong) tại các quốc gia như sau:
 

 • Guinea: 162/100
 • Liberia: 370/178
 • Sierra Leone: 296/221
 • Mali: 2/2
 • Nigeria: 11/5
 • DRC: 8/8
 • Tây Ban Nha: 1/0
 • Mỹ: 3/0
 • Anh: 1/0
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế