Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020 | 22:13:05
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Quảng Trị triển khai kiểm dịch y tế theo mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng (SWI/SSI)” từ ngày 06/02/2015 tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen-sa-vẳn 11/02/2015

Tăng cường hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế về hoạt động kiểm dịch y tế biên giới; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên trục hành lang kinh tế Đông Tây theo nội dung Hiệp định (GMS) hợp tác giữa các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng; với mục tiêu là tạo thuận lợi cho giao thông, thương mại, vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới nhưng cũng đồng thời sẵn sàng đảm bảo công tác giám sát, kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh nguy hiểm mới nổi, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và ứng phó kịp thời các tình huống, nâng cao năng lực kiểm dịch y tế nói riêng và y tế dự phòng nói chung nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Được sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Trị, sự phối hợp hiệu quả công tác liên ngành, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng trị đã triển khai chính thức đầy đủ hoạt động kiểm dịch y tế theo mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen-Sa-Vẳn từ ngày 06 tháng 02 năm 2015.

 
 Tham dự Lễ khai trương chính thức và đi kiểm tra thực tế khu vực kiểm dịch y tế hai bên cửa khẩu, Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác triển khai của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Trị và chỉ đạo đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hợp tác chặt chẽ với y tế Lào nhằm tăng cường năng lực kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.    
 
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế