Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 | 15:14:45
RSS

Thông tin dịch bệnh EBOLA đến ngày 16/02/2015 18/02/2015

Thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 16/02/2015, Thế giới đã ghi nhận 23.283 trường hợp mắc, trong đó 9.417 trường hợp tử vong.

1.Quốc giaTây Phi đang có dịch Ebola:

 • Guinea: 3.101 trường hợp mắc, 2.052 trường hợp tử vong

 • Liberia: 9.007 trường hợp mắc, 3.900 trường hợp tử vong

 • Sierra Leone: 11.074 trường hợp mắc, 3.401 trường hợp tử vong

2.Quốc gia chưa qua 42 ngày có trường hợp mắc Ebola:

 • Anh: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

3.Quốc gia đã qua 42 ngày không có trường hợp mắc Ebola:

 • Mali: 08 trưởng hợp mắc, 06 trường hợp tử vong

 • Nigeria: 20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong

 • Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

 • Cộng hòa Dân chủ Congo: 66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong

 • Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

 • Mỹ: 04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

4.WHO ghi nhận đến ngày 11/02/2015 số nhân viên y tế nhiễm Ebola là 856 trường hợp, trong đó 503 tử vong; cụ thể số nhân viên y tế (mắc/tử vong) tại các quốc gia như sau:

 • Guinea: 166/88

 • Liberia: 371/179

 • Sierra Leone: 293/221

 • Mali: 2/2

 • Nigeria: 11/5

 • DRC: 8/8

 • Tây Ban Nha: 1/0

 • Mỹ: 3/0

 • Anh: 1/0

5.Bản đồ (CDC) phân bố số trường hợp nhiễm Ebola trong 21 ngày qua

Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.