Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 | 06:18:56
RSS

Cập nhật tình hình dịch Sởi tại Canada 02/03/2015


Cơ quan đầu mối (NFP) thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo tình hình dịch bệnh Sởi tại Canada như sau:
 
Tỉnh Ontario:
Thống kê đến ngày 14 /02/ 2015, ghi nhận 13 trường hợp dương tính (+) với Sởi ở tỉnh Ontario tại 4 khu vực: Toronto (9), Niagara (2), York (1) và Halton (1), các trường hợp phát ban Sởi xảy ra từ ngày 25/01/2015 tới ngày 13/02/2015. Độ tuổi mắc Sởi từ 1 - 55 tuổi (trong đó chỉ có 2 trường hợp đã tiêm chủng 2 liều vắc xin Sởi).
Điều tra dịch tễ học cho thấy không có  nguồn phơi nhiễm hoặc mối liên quan về dịch tễ giữa các trường hợp này, ngoại trừ một trường hợp ở Niagara; Phân tích mẫu bệnh phẩm (9 trường hợp) ở Ontario đều xác định một kiểu gen D4, giống với chủng vi rút Sởi ở châu Âu năm 2011, 2013.    

Tỉnh Quebec:
Thống kê đến ngày 14/02/2015, ghi nhận 13 trường hợp dương tính (+) với Sởi ở tỉnh Quebec, các trường hợp này có mối liên quan tới ổ dịch Sởi tại California, Mỹ và đều chưa được tiêm chủng Sởi. Các trường hợp phát ban Sởi xảy ra từ ngày 15/01/2015 đến 12/02/2015, độ tuổi mắc từ 18 tháng tuổi tới 50 tuổi; Phòng xét nghiệm vi sinh học quốc gia đã xác định loại gen B3 (Tương tự với chủng vi rút Sởi lưu hành tại California và chủng vi rút Sởi xảy ra năm 2014 tại Philippines).  

Tỉnh Manitoba:
Thống kế đến ngày 14/02/2015 chỉ có 01 trường hợp dương tính (+) với Sởi ở Manitoba, đó là một trẻ chưa tiêm chủng vắc xin Sởi có đi du lịch Ấn Độ trở về; Khởi phát ban Sởi vào ngày 07/02/2015, phân tích gen xác định loại gen D8 tại Ấn Độ.
Phân tích gen tại Phòng xét nghiệm vi sinh học quốc gia Canada đã xác nhận vi rút gây dịch bệnh Sởi tại Quebec, Ontario, và Manitoba là riêng rẽ vì kết quả phân tích loại gen là khác nhau (B3, D4 và D8).

Số trường hợp mắc Sởi đến ngày 14/02/2015:

 
TT Tỉnh/thành Số trường hợp Sởi
1. Ontario 13
2. Quebec 13
3. Manitoba 1
  Tổng 27
 
Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.