Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020 | 23:08:10
RSS

Cập nhật thông tin dịch bệnh EBOLA đến ngày 09/3/2015 10/03/2015

 

Theo tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 09/3/2015, Thế giới đã ghi nhận 24.303 trường hợp mắc, trong đó 10.000 trường hợp tử vong.
1. Quốc gia Tây Phi đang có dịch Ebola:

 
TT Quốc gia Đến 04/3/2015 Đến 09/3/2015 Số mắc mới tuần qua
Mắc Tử vong Mắc Tử vong
1. Guinea: 3.219 2.129 3.273 2.163 54
2. Liberia: 9.249 4.117 9.343 4.162 94
3. Sierra Leone: 11.466 3.546 11.586 3.611 120
  Tổng số: 23.934 9.792 24.202 9.936 268

Tại 03 quốc gia Tây Phi dịch Ebola vẫn diến biến phức tạp ở một số khu vực, thống kê so với ngày 04/3/2015 ghi nhận Sierra Leone (120) trường hợp mắc mới, Liberia (94), Guinea (54).
Vào ngày 25-26/02/2015 đại diện các nước Guinea, Mali và Senegal đã nhóm họp đánh giá nguy cơ lan truyền qua biên giới và nhất trí tăng cường hợp tác qua biên giới: giám sát dựa vào cộng đồng, trao đổi chia sẻ thông tin, tăng cường sàng lọc tại các cửa khẩu, bao gồm cả chia sẻ nguồn lực trong xét nghiệm.                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Quốc gia đã qua 42 ngày không có trường hợp mắc Ebola:
- Cộng hòa dân chủ Congo (DRC)
- Nigeria
- Senegal
- Mali
- Tây Ban Nha
- Mỹ
- Anh

Đến ngày 08/3/2015 tại Anh đã qua 42 ngày giám sát, theo dõi không có gì bất thường liên quan đến Ebola và WHO thông báo là quốc gia đã hết dịch Ebola.              
    
3. WHO đánh giá và khuyến cáo:
Các quốc gia không bị ảnh hưởng tiếp tục giám sát, sẵn sàng ứng phó vì dịch bệnh Ebola vẫn là một nguy cơ. Các quốc gia giáp khu vực 3 nước Tây Phi ưu tiên hoạt động sau:
- Hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần, tăng cường năng lực, thực hiện kế hoạch thực địa.
- Hợp tác, trao đổi, chia sẻ thông tin liên lạc giữa các quốc gia.
- Phối hợp đối tác toàn cầu và nâng cao vai trò các cấp chính quyền.
- Hợp tác quốc tế đánh giá kết quả, phổ biến, chia sẻ bài học kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động phòng chống Ebola.
- Tăng cường thực hiện quy định của Điều lệ y tế quốc tế IHR, đảm bảo nâng cao năng lực cốt lõi đáp ứng vấn đề khẩn cấp về y tế công cộng.          
  
Cơ quan Đầu mối IHR, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.