Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 | 16:38:10
RSS

Cập nhật thông tin dịch bệnh EBOLA đến ngày 25/3/2015 26/03/2015

Theo tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 25/3/2015, Thế giới đã ghi nhận 24.973 trường hợp mắc, trong đó 10.375 trường hợp tử vong.
1. Quốc gia Tây Phi đang có dịch Ebola:

TT

Quốc gia

Đến 25/3/2015

Số mắc mới trong 21 ngày qua

Mắc

Tử vong

1.

Guinea:

3.429

2.263

198

2.

Liberia:

9.602

4.301

1

3.

Sierra Leone:

11.841

3.747

146

 

Tổng số:

24.872

10.311

345

Theo WHO tính đến 22/3/2015 số mắc mới trong tuần qua tại Guinea là 45 trường hợp, Sierra Leone 33; Tại Liberia sau 3 tuần không có trường hợp mắc mới thì đến ngày 20/3 báo cáo xác nhận 01 trường hợp nhiễm mới.
Các nước khu vực Tây Phi tiếp tục phối hợp qua biên giới, chia sẻ kinh nghiệm, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch phòng chống Ebola cũng như thực hiện trên thực địa kể cả hỗ trợ nguồn lực xét nghiệm; đặt ra lộ trình 90 ngày khống chế không có trường hợp mắc mới Ebola.     
2. Quốc gia đã qua 42 ngày không có trường hợp mắc Ebola:

- Nigeria
- Senegal
- Mali
- Cộng hòa dân chủ Congo (DRC)

- Tây Ban Nha
- Mỹ
- Anh

3. Nhân viên y tế:
Theo WHO so với thống kê ngày 18/3/2015 đã ghi nhận 01 nhân viên y tế nhiễm mới tại Guinea. Tổng số nhân viên y tế nhiễm Ebola tại 3 nước Tây Phi đến ngày 25/3/2015 là 853 trường hợp, trong đó 494 tử vong (Tỷ lệ tử vong 58%); cụ thể số (mắc/tử vong) như sau:

TT

Quốc gia

Nhân viên y tế

  Mắc

 Tử vong

1.

Guinea

179

93

2.

Liberia

372

180

3.

     Sierra Leone

 302

221

 

        Tổng số

853

494

4. WHO đánh giá và khuyến cáo:
Các quốc gia không bị ảnh hưởng tiếp tục giám sát, sẵn sàng ứng phó vì dịch bệnh Ebola vẫn là một nguy cơ.
Các quốc gia giáp khu vực 3 nước Tây Phi ưu tiên hoạt động sau:
- Hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần, tăng cường năng lực, thực hiện kế hoạch thực địa.
- Hợp tác, trao đổi, chia sẻ thông tin liên lạc giữa các quốc gia.
- Phối hợp đối tác toàn cầu và nâng cao vai trò các cấp chính quyền.
- Hợp tác quốc tế đánh giá kết quả, phổ biến, chia sẻ bài học kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động phòng chống Ebola.
- Tăng cường thực hiện quy định của Điều lệ y tế quốc tế IHR, đảm bảo nâng cao năng lực cốt lõi đáp ứng vấn đề khẩn cấp về y tế công cộng.

Cơ quan Đầu mối IHR, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.