Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020 | 11:02:45
RSS

Cập nhật thông tin dịch bệnh EBOLA đến ngày 15/4/2015 16/04/2015

 

Theo tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 15/4/2015, Thế giới đã ghi nhận 25.892 trường hợp mắc, trong đó 10.753 trường hợp tử vong.

Quốc gia Tây Phi đang có dịch Ebola:
 
TT Quốc gia Đến 15/4/2015 Số mắc mới trong 21 ngày qua
Mắc Tử vong
1. Guinea: 3.515 2.333 106
2. Liberia: 9.862 4.408 0
3. Sierra Leone: 12.138 3.831 43
  Tổng số: 25.791 10.689 149
 
Theo WHO tính đến 12/4/2015 số mắc mới trong 7 ngày qua tại Guinea là (28) trường hợp, Sierra Leone (9); Liberia không có trường hợp mắc mới.   
Các nước khu vực Tây Phi tiếp tục phối hợp qua biên giới, chia sẻ kinh nghiệm, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch phòng chống Ebola cũng như thực hiện trên thực địa kể cả hỗ trợ nguồn lực xét nghiệm; đặt ra lộ trình 90 ngày khống chế không có trường hợp mắc mới Ebola.     

Quốc gia (qua 42 ngày) không có trường hợp mắc Ebola:
Sáu nước: Nigeria, Senegal, Mali, Tây Ban Nha, Mỹ, Anh đều đã qua thời gian 42 giám sát không có trường hợp nào kể từ khi ghi nhận trường hợp đầu tiên cũng như các trường hợp có sự lây truyền từ khu vực Tây Phi. Ổ dịch tại Cộng hòa dân chủ Congo (D.R.C) là riêng biệt và đã được không chế hoàn toàn.    

Số nhân viên y tế nhiễm bệnh:
Theo WHO thống kê đến ngày 12/4/2015, tổng số nhân viên y tế (mắc/tử vong) do Ebola tại 3 nước Tây Phi là 864/503 (Tỷ lệ tử vong 58%); cụ thể bảng dưới đây:

 
TT Quốc gia Nhân viên y tế
Mắc Tử vong
1. Guinea 187 94
2. Liberia 374 188
3. Sierra Leone 303 221
  Tổng số 864 503
 
WHO đánh giá và khuyến cáo:
Ngày 09/4/2015 Ủy ban đáp ứng tình trạng khẩn cấp của WHO đã nhóm họp và đưa ra đánh giá dịch bệnh Ebola vẫn là một nguy cơ với y tế công cộng toàn cầu.
Các quốc gia không bị ảnh hưởng tiếp tục giám sát, sẵn sàng ứng phó.
Các quốc gia giáp khu vực 3 nước Tây Phi ưu tiên hoạt động sau:
- Hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần, tăng cường năng lực, thực hiện kế hoạch thực địa.
- Hợp tác, trao đổi, chia sẻ thông tin liên lạc giữa các quốc gia.  
- Phối hợp đối tác toàn cầu và nâng cao vai trò các cấp chính quyền.
- Hợp tác quốc tế đánh giá kết quả, phổ biến, chia sẻ bài học kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động phòng chống Ebola.
- Tăng cường thực hiện quy định của Điều lệ y tế quốc tế IHR, đảm bảo nâng cao năng lực cốt lõi đáp ứng vấn đề khẩn cấp về y tế công cộng.            


 
Cơ quan Đầu mối IHR, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.