Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020 | 00:03:57
RSS

Cập nhật dịch bệnh cúm A(H5N1) trên người đến ngày 13/4/2015 16/04/2015

 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương (WPRO) thông báo từ ngày 21/3/2015 đến ngày 03/4/2015 tại Trung Quốc báo cáo xác nhận 03 trường hợp nhiễm mới cúm A(H5N1) trên người; gồm 02 nam giới 34 tuổi, 17 tuổi và 01 trẻ nam 6 tuổi; đều đã hồi phục, cả 03 trường hợp nhiễm bệnh tại tỉnh Vân Nam -Trung Quốc; 02 trường hợp không rõ tiền sử tiếp xúc với gia cầm trước khi mắc bệnh, 01 trường hợp có tiền sử tiếp xúc gia cầm sống. Cũng tại tỉnh Vân Nam - Trung Quốc có trường hợp nhiễm cúm A(H5N6) trên người đầu tiên năm 2015 (báo cáo ngày 09/02/2015).  Về dịch tễ cho thấy khu vực này đang lưu hành cúm A(H5) trên gia cầm.
Tính từ đầu năm 2015 đến nay, thế giới ghi nhận 93 người mắc cúm A(H5N1), trong đó 27 người tử vong, cụ thể số người (mắc/tử vong) tại 02 quốc gia: Ai Cập (88/26) và Trung Quốc (5/1).

Thống kê từ năm 2003 đến nay:
- WPRO ghi nhận tổng số người (mắc/tử vong) do cúm A(H5N1) là (237/134), tỷ lệ tử vong 57%. Cụ thể tại 04 quốc gia: Campuchia (56/37), Trung Quốc (52/31), Lào (2/2) và Việt Nam (127/64).

 
 
Country
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D
Cambodia 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 8 8 3 3 26 14 9 4 0 0 56 37
China 1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 4 4 7 4 2 1 1 1 2 1 2 2 2 0 5 1 52 31
Lao PDR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Viet Nam 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 6 5 5 5 7 2 0 0 4 2 2 1 2 2 0 0 127 64
Total 4 4 29 20 73 28 15 10 16 11 11 9 13 9 10 4 9 9 9 6 30 17 13 6 5 1 237 134
 
- WHO ghi nhận tổng số người (mắc/tử vong) do cúm A(H5N1) trên toàn cầu: 788/430, tỷ lệ tử vong 55%, tại 16 quốc gia: Azerbaijan, Bangladesh, Cambodia, Canada, China, Djibouti, Egypt, Indonesia, Iraq, Laos, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Thailand, Turkey, Vietnam. 
 
Cơ quan Đầu mối IHR, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế