Thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020 | 06:39:42
RSS

Danh sách các nước có dịch do vi rút Zika xâm nhập hoặc lưu hành đến ngày 29 tháng 01 năm 2016 30/01/2016

Theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (eCDC) đến ngày 28/01/2016 có 31 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận vi rút Zika, cụ thể:
 
STT Tên quốc gia   Vùng ảnh hưởng trong vòng 2 tháng qua Ghi nhận trong vòng 9 tháng qua
1.  Barbados Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
2.  Bolivia Lây lan rải rác trong thời gian gần đây   Có ghi nhận
3.  Brazil Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
4.  Cabo Verde Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
5.  Colombia Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
6.  Curacao Lây lan rải rác trong thời gian gần đây   Có ghi nhận
7.  Dominican Republic Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
8.  Ecuador Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
9.  El Salvador Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
10.  French Guiana Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
11.  Guadeloupe (France) Lây lan rải rác trong thời gian gần đây   Có ghi nhận
12.  Guatemala Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
13.  Guyana Lây lan rải rác trong thời gian gần đây   Có ghi nhận
14.  Haiti Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
15.  Honduras Lây lan rải rác trong thời gian gần đây   Có ghi nhận
16.  Martinique (France) Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
17.  Mexico Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
18.  Nicaragua Lây lan rải rác trong thời gian gần đây   Có ghi nhận
19.  Panama Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
20.  Paraguay Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
21.  Puerto Rico Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
22.  Saint Martin (France) Lây lan rải rác trong thời gian gần đây   Có ghi nhận
23.  Suriname Lây lan rải rác trong thời gian gần đây   Có ghi nhận
24.  Thailand Lây lan rải rác trong thời gian gần đây   Có ghi nhận
25.  Venezuela Có sự gia tăng lan truyền vi rút Có ghi nhận
26.  Virgin island (US) Lây lan rải rác trong thời gian gần đây   Có ghi nhận
27.  Fiji Không ghi nhận Có ghi nhận
28.  Maldives Không ghi nhận Có ghi nhận
29.  New Caledonia (France) Không ghi nhận Có ghi nhận
30.  Samoa Không ghi nhận Có ghi nhận
31.  Solomon Islands Không ghi nhận Có ghi nhận

 

 
 
 Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 2 tháng qua (đến ngày 28/01/2016)
 
 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/PublishingImages/Zika-maps-local-transmission-last-two-months.jpg
 
Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 9 tháng qua (đến ngày 28/01/2016)
 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/PublishingImages/Zika-maps-local-transmission-last-nine-months.jpg
 


Cơ quan đầu mối IHR - Cục Y tế dự phòng
Nguồn: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx