Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020 | 04:07:04
RSS

Chỉ thị số 19/CT-BYT về việc tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia trong ngành y tế 24/06/2020

Ngày 14/6/2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 với mục địch phòng, tránh, giảm thiểu các hậu quả về sức khỏe, xã hội và kinh tế do sử dụng rượu bia gây ra.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của rượu bia ngày 23/6/2020 Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 19/CT-BYT về việc tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia trong ngành y tế.
Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

19_ctbyt_23062020_1signed.pdf