Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020 | 10:30:18
RSS

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020 (Ngày 21 tháng 9 năm 2020) 20/09/2020

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020
(Ngày 21 tháng 9 năm 2020).
 
Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

1-chuong-trinh-hn-truc-tuyen-pcd(2).docx 3-gm-byt-632-hoi-nghi-tt-pcd-sxh-bach-hau-2020(2).pdf 2-cuc-ytdp-bai-trinh-bay-bach-hau-hoi-nghi-pcd-1992020-new.pdf 3-vien-vsdt-tu-giam-sat-pc-bach-hau-pgs-duong-2020(1).pdf 4-vien-pasteur-hcm-hdgs-sxh-pgs-lan(1).pdf 7-vien-vsdt-tu-pgs-hong-truc-tuyen-ve-tang-cuong-tctx-va-attc_1892020-1(1).pdf 5-gs-kinh-tap-huan-sxh-tai-byt-sept-21(1).pdf 2-cuc-ytdp-bai-trinh-bay-hoi-nghi-sxh-1992020-final-1(1).pdf 6-bv-nhi-dong-1-pgs-quang-cap-nhat-phac-do-sxhd-tre-em-21-9-2020(1).pdf 2-kh-byt-1433-hoi-nghi-tt-pcd-2020(2).pdf 5-gs-kinh-cap-nhat-chan-doan-va-dieu-tri-benh-bach-hau-bao-cao-tai-byt-sept-21-2020(1).pdf