Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 | 06:22:44
RSS

Tài liệu hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019 04/06/2019

Tài liệu hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019
(Các bài trình bày tại Hội nghị sẽ được cập nhật ngay sau khi các đơn vị được phân công gửi bài trình bày)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

2-kh-byt5391.pdf cap-nhat-phac-do-sxh-va-tay-chan-mieng-2019.pdf giam-sat-va-phong-chong-sxhd-chan-tay-mieng-pgs-duong-th62019.pdf truc-tuyen-ve-attc-va-gs-pustc-pgs-duong-thi-hong.pdf xu-tri-sau-tiem-chung-pgs-tran-minh-dien.pdf cap-nhat-phac-do-dieu-tri-benh-sxh-bv-bnd-tu.pdf 7-banner-hoi-nghi.jpg 5-thong-tin-bao-chi-ve-hoi-nghi-truc-tuyen-pcd-va-attc-2019-v3.doc cap-nhat-phac-do-dieu-tri-benh-sxh-bv-bnd-tu(1).pdf