Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020 | 11:14:35
RSS

Công văn gửi các Sở Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh ứng phó với bão số 5 30/10/2019

Công văn gửi các Giám đốc các Sở Y tế tỉnh/thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh ứng phó với bão số 5

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

9151.pdf