Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020 | 00:37:39
RSS

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Nam Đông. 05/09/2019

Đứng trước thực trạng tình hình sốt xuất huyết đang gia tăng trên địa bàn huyện Nam Đông so với cùng kỳ năm 2018 đặc biệt là Thị trấn khe tre. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở y tế. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình sốt xuất huyết tại TTYT huyện Nam Đông.
Kết quả kiểm tra được ghi nhận như sau:
Ngày 01/9/2019 Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện đã tổ chức họp do đồng chí PCT UBND huyện chủ trì để triển khai phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo UBND các xã, phòng Giáo dục, phòng VH-TT… huyện huy động các học sinh, các ban nghành tham gia chiến dịch thau vét bọ gậy hằng tuần hưởng ứng ngày chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động.
Trung tâm y tế đã huy động cán bộ, nhân viên của các trạm y tế trên địa bàn về tăng cường về hỗ trợ UBND thị trấn khe tre và trạm y tế trong công tác tuyên truyền, huy động nhân dân diệt bọ gậy trên toàn Thị trấn.
Xây dựng dự toán chi tiết kinh phí phục vụ cho hoạt đông phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết theo chỉ đạo của UBND huyện.
Qua giám sát tại Thị trấn các chỉ số véc tơ nằm trong giới hạn cho phép.
Trạm y tế đã triển khai thau vét bọ gậy và phun xử lý ca mắc ngày 01/9 ở tổ dân phố 1 với số hộ được xử lý 43 hộ.
Triển khai thau vét bọ gậy và phun diệt muỗi diện rộng trên toàn địa bàn Thị trấn 02 đợt với số hộ được xử lý 925 hộ với hóa chất sử dụng 07 lít Hantox, hiện đang triển khai kế hoạch phun chủ động đợt 3 trên toàn địa bàn Thị trấn.
 Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn thị trấn.
Hình ảnh kiểm tra:
 

 
Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Cục y tế dự phòng