Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019 | 08:18:35
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

PGS. TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng trả lời phỏng vấn về sốt xuất huyết hiện nay 28/10/2015

 
 
 
 

 
Ban biên tập vncdc.gov.vn
Nguồn tin: Đài truyền hình Việt Nam (vtv1)