Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020 | 19:03:01
RSS

Quyết định 5904/QĐ-BYT ngày 20/12/2019 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã" 05/01/2020

        Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, là một trong những thách thức và gánh nặng bệnh tật chủ yếu của các nước trên thế giới trong thế kỷ 21. Tại Việt Nam, bệnh không lây nhiễm cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu, cứ 10 người chết có gần 8 người chết do bệnh không lây nhiễm. Tuy nhiên có tới 70-80% bệnh nhân bệnh không lây nhiễm chưa được quản lý và điều trị. 

        Nhằm tăng cường hiệu quả công tác chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã, chuẩn hóa, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn về bệnh không lây nhiễm cho trạm y tế xã, với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngày 20/12/2019 Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã". 
        
         Tài liệu này chủ yếu dành cho các trạm y tế xã mới bắt đầu triển khai quản lý, điều trị THA, ĐTĐ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. Tài liệu bao gồm 5 hướng dẫn: 
          (1) Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý tăng huyết áp; 
          (2) Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý đái tháo đường; 
          (3) Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý lồng ghép tăng huyết áp và đái tháo đường;  
          (4) Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính; 
          (5) Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý hen phế quản ở người lớn.
 
Ban quản lý trang thông tin điện tử, Cục Y tế dự phòng.

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

qdb201959041.pdf qdb201959042.pdf