Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 | 06:46:56
RSS

Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona 20/01/2020

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 về Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

qdb20201561-ke-hoach-dap-ung-voi-benh-viem-phoi-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona.pdf