Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020 | 16:01:15
RSS

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung Phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam 28/03/2017

 
 
 
 

 
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế