Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 | 15:51:04
RSS

Cục Y tế dự phòng tham gia phối hợp diễn tập ứng phó tình huống giả định bùng phát dịch bệnh truyền qua thực phẩm 16/12/2014

 
 

 

Ngày 05 tháng 12 năm 2014 Tổ chức y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương đã tổ chức diễn tập online ứng phó tình huống giả định bùng phát dịch bệnh truyền qua thực phẩm với mục đích nâng cao khả năng điều phối, phối hợp giữa các Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR) và Cơ quan đầu mối quốc gia của mạng lưới an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) trong ứng phó với sự kiện y tế công cộng liên quan tới an toàn thực phẩm. Tại Việt Nam, tham gia diễn tập có các thành viên Cơ quan đầu mối IHR (Cục Y tế dự phòng), Cơ quan đầu mối INFOSAN (Cục An toàn thực phẩm) và đại diện Văn phòng WHO tại Hà Nội thông qua kết nối qua mạng internet với Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương.

Cán bộ Cục Y tế dự phòng và Tổ chức y tế thế giới diễn tập online 

Bệnh truyền qua thực phẩm hiện nay đang trở thành một trong các vấn đề y tế công cộng được quan tâm trên toàn thế giới, việc phối hợp hiệu quả giữa Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR NFP) và Cơ quan đầu mối quốc gia của mạng lưới an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) là cơ sở quan trọng để quốc gia ứng phó kịp thời và phù hợp với bất kỳ sự kiện y tế công cộng khẩn cấp nào liên quan đến an toàn thực phẩm.  

  Cuộc diễn tập diễn ra liên tục trong thời gian 5 tiếng đồng hồ tương đương với ứng phó, xử lý tình huống giả định diễn biến trong 3 ngày liên tiếp trên thực tế. Việt Nam đã tham gia diễn tập cùng với 10 quốc gia tham dự cho tình huống giả định nêu trên gồm: Brunei, Cam Pu Chia, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Nhật Bản, Philipines, Singapore và Trung Quốc.

Kết thúc cuộc diễn tập, mỗi nước thành viên đã rút ra được các bài học kinh nghiệm về công tác chuẩn bị cũng như việc thông tin liên lạc giữa mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc gia và cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ y tế quốc tế cũng như sự kết nối và tham gia kịp thời của các bộ phận, đơn vị liên quan đến công tác ứng phó, xử lý dịch bệnh truyền qua thực phẩm. Đánh giá kết thúc cuộc diễn tập, Tổ chức Y tế thế giới cho rằng nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và phòng chống bệnh dịch truyền nhiễm là trách nhiệm chung, các quốc gia cần nêu cao vai trò của Cơ quan đầu mối ở cấp quốc gia cũng như của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan về tiếp nhận, chia sẻ thông tin, báo cáo, xác minh và phối hợp hoạt động ứng phó các sự kiện y tế công cộng nếu có xảy ra trong tương lai.

Kể từ khi Điều lệ y tế quốc tế (IHR 2005) có hiệu lực ngày 15/6/2007, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế của Việt Nam (IHR NFP) hàng năm đều tham gia các diễn tập tình huống giả định về phòng chống bệnh dịch truyền nhiễm cũng như các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại sức khỏe cộng đồng quốc tế.

 

Cơ quan đầu mối quốc gia IHR, Cục Y tế dự phòng.