Thứ ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021 | 06:18:49
RSS

Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh liên cầu lợn ở người 16/12/2014


(Xin đính kèm Quyết định số 4665/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh liên cầu lợn ở người)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

huogndangiamsatliencaulondaduocbytban20141117134236.zip