Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020 | 16:36:03
RSS

Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh liên cầu lợn ở người 16/12/2014


(Xin đính kèm Quyết định số 4665/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh liên cầu lợn ở người)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

huogndangiamsatliencaulondaduocbytban20141117134236.zip