Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 | 12:57:13
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn Bộ Y tế gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu về tăng cường phòng chống bệnh lỵ trực khuẩn 25/05/2017

 
 


 

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cv-544-gui-syt-lai-chau-tang-cuong-pc-benh-ly-truc-khuan.pdf