Thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018 | 13:32:41
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thành lập đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch sốt xuất huyết và Tổ giám sát phòng, chống dịch sốt xuất huyệt trên địa bàn Hà Nội 04/08/2017

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc thành lập các Đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch sốt xuất huyết và Tổ giám sát phòng, chống dịch sốt xuất huyết để kiểm soát tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên toàn địa bàn thành phố, Hà Nội. Cục Y tế dự phòng xin đăng tải toàn bộ nội dung Công văn dưới đây:


 
 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cv-cua-syt-ha-noi-ve-thanh-lap-doi-xung-kich-pc-sxh-482017.pdf