Thứ bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2018 | 10:18:00
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Khai giảng và hội thảo định hướng đào tạo dịch tễ học thực địa khóa 8 08/06/2017

Trong hai ngày 06 và 07 tháng 6, năm 2017, Ban quản lý chương trình Đào tạo dịch tễ học Việt Nam (FETP) đã tổ chức khai giảng và hội thảo định hướng cho các học viên và giám sát viên khóa 8. Năm nay Chương trình FETP đã tuyển chọn được 7 học viên đào tạo hình thức dài hạn không tập trung đến từ các Viện khu vực, Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, các bệnh viện tuyến trung ương, Trường Đại học Y và Cục Quân y. 
 
Phát biểu trong lễ khai giảng, PGS.TS. Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Trưởng ban quản lý chương trình FETP đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đào tạo dịch tễ học thực địa trong bối cảnh thay đổi về cơ cấu tổ chức của hệ thống y tế dự phòng (thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh và Trung tâm y tế hai chức năng ở tuyến huyện). Đào tạo dịch tễ học thực địa với triết lý học dựa trên thực hành là mô hình rất phù hợp để đào tạo các cán bộ y tế dự phòng có năng lực, có khả năng triển khai các hoạt động điều tra, đáp ứng phòng chống dịch bệnh trên thực địa.

Sau lễ khai giảng là Hội thảo định hướng dành cho các học viên và giám sát viên của khóa 8 Chương trình FETP. Học viên và giám sát viên đã cùng thảo luận, xây dựng kế hoạch đào tạo cá nhân cho từng học viên với sự hỗ trợ của Văn phòng FETP và các chuyên gia của chương trình. Các bài tập thực địa của học viên FETP được xác định không chỉ với mục tiêu hoàn thành đầu ra của chương trình mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với cơ quan, tổ chức nơi học viên đang làm việc. Với kế hoạch này, học viên và giám sát viên đều nắm được các hoạt động học tập của học viên trong thời gian 2 năm sắp tới, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn, chủ động hơn để hoàn thành chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa.    

Ban quản lý Chương trình Đào tạo dịch tễ học thực địa Việt Nam

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế