Thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020 | 18:58:32
RSS

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2018 (04/01/2018) 03/01/2018

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2018
(ngày 04/01/2018)

 

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

tai-lieu-chuong-trinh-hoi-nghi-pc-dich-04012018.zip