Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020 | 11:40:53
RSS

Tài liệu Hội nghị tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè năm 2018 19/03/2018

TÀI LIỆU
Hội nghị tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết

và các dịch bệnh mùa hè năm 2018
(21/3/2018 tại Đà Nẵng)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

hoi-nghi-pc-dich-sxh-2018-2032018(1).rar