Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020 | 17:32:39
RSS

Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 thay thế Nghị định số 103/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới 04/07/2018

Thực hiện Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, ngày 25/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới và có hiệu lực từ ngày 10/8/2018.  

Nghị định số 89/2018/NĐ-CP tiếp tục bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với luật pháp và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tăng cường sự minh bạch hóa các thủ tục, tháo gỡ, giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển qua biên giới Việt Nam; đồng thời bảo đảm cơ chế, biện pháp quản lý phù hợp theo hướng quản lý rủi ro các đối tượng kiểm dịch y tế nhằm ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào nước ta. 

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đăng tải toàn bộ nội dung Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ để các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện. 

 

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

nghi-dinh-892018-ngay-2562018.pdf