Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020 | 15:58:51
RSS

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam 08/09/2018

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW,

Ngày 02/9/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam với mục tiêu xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc từ năm 2018 đến năm 2030 với 11 lĩnh vực ưu tiên, chia làm 03 nhóm:

 - Thứ nhất: Nâng cáo sức khỏe; Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý; Tăng cường vận động thể lực.

 - Thứ hai: Bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh; Chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh; Phòng chống tác hại của thuốc là; Phòng chống tác hại của rượu bia; Vệ sinh môi trường; An toàn thực phẩm

 -Thứ ba: Chăm sóc sức khỏe ban đầu; Kiểm soát bệnh tật; Phát hiện quản lý sớm một số bệnh không lây nhiễm; Chăm sóc, quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Chăm sóc sức khỏe người lao động.

Cục Y tế dự phòng xin đăng tải toàn bộ nội dung Chương trình Sức khỏe Việt Nam dưới đây:

 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

quyet-dinh-1092_ctskvn.pdf