Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020 | 14:14:44
RSS

Chỉ thị về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 trong ngành y tế 13/02/2015

Ngày 13/02/2015, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BYT về đẩy mạnh thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 trong ngành y tế, Cục Y tế dự phòng xin đăng tải nội dung Chỉ thị nêu trên.


Ban biên tập Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế