Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 | 15:33:07
RSS

Công điện gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về tăng cường phòng, chống cúm A(H5N1) 19/03/2015


Trước tình hình diễn biến của cúm A(H5N1) xẩy ra tại xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, ngày 18 tháng 3 năm 2015, Cục Y tế phòng, Bộ Y tế đã có Công điện số 242/CĐ-DP gửi Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long triển khai một số nội dung công tác sau, cụ thể Công điện như sau:
 
 
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng