Thứ hai, ngày 27 tháng 1 năm 2020 | 06:05:15
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Đại hội Chi bộ Văn phòng - Kế hoạch Tài chính, nhiệm kỳ 2015-2017 10/04/2015

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 12/3/2015 của Đảng uỷ Cục Y tế dự phòng về tổ chức Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc, được sự đồng ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Y tế dự phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2015, Chi bộ Văn phòng - Kế hoạch Tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.
Đại hội diễn ra trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đắc Phu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng; đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

       

Ảnh Đại biểu dự Đại hội

Đại hội Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ.

         

Đ/c Trần Hữu Quang, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị

 Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, đặc biệt là đồng chí Trần Đắc Phu, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Chi bộ đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra trong Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ qua. Tại Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ, đồng chí Trần Đắc Phu thay mặt Đảng ủy Cục Y tế dự phòng đánh giá cao những kết quả chi bộ đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo cần khắc phục. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Y tế dự phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          

Đồng chí Trần Đắc Phu, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Y tế,
Bí thư Đảng ủy Cục Y tế dự phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 03 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.
          

BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 ra mắt nhận nhiệm vụ

 Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phấn khởi và tin tưởng trong toàn thể đảng viên, công chức góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy truyền thống của Chi bộ, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Cục Y tế dự phòng trong giai đoạn mới.
 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế