Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020 | 23:56:27
RSS

HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI 17/04/2015

Ngày 09-15/4/2015, Đoàn chuyên gia đánh giá về chức năng quản lý nhà nước về vắc xin (National Regulatory Authority - NRA) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) do ông Lahouari Belgharbi làm Trưởng đoàn cùng với ông Samitha Ginige, ông Azat Sharafetdinov và bà Anastasia Roszdrav-Nikitina Madzor đã đã tiến hành đánh giá chính thức chức năng cảnh giác dược bao gồm giám sát phản ứng sau tiêm chủng của Việt Nam. Trong quá trình đánh giá, Đoàn đã làm việc với Cục Y tế dự phòng và đi thực địa  để kiểm tra, đánh giá hệ thống giám sát phản ứng sau tiêm chủng tại tỉnh Tây Ninh, Đoàn đã trực tiếp làm việc với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Y tế TP. Tây Ninh và xuống Trạm Y tế phường 4 – TP. Tây Ninh.
           

Ảnh: Đoàn chuyên gia NRA của WHO đến thăm và làm việc tại Cục Y tế dự phòng

Qua thời gian đánh giá chính thức chức năng cảnh giác dược bao gồm giám sát phản ứng sau tiêm chủng tại Việt Nam, Đoàn chuyên gia của WHO đánh giá cao việc triển khai hệ thống giám sát phản ứng sau tiêm chủng của Việt Nam và hệ thống giám sát phản ứng sau tiêm chủng đã đáp ứng các yêu cầu của WHO. Trong thời gian tới Cục Y tế dự phòng và hệ thống giám sát phản ứng sau tiêm chủng từ trung ương đến địa phương cần tiếp tục nỗ lực duy trì, củng cố và thúc đẩy các hoạt động giám sát để đáp ứng các yêu cầu của Tổ chức Y tế thế giới.
 

 Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế