Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020 | 22:04:37
RSS

CÔNG ĐIỆN Bộ Y tế gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu quốc tế về Tăng cường công tác phòng, chống lây nhiễm Mers-CoV 22/05/2015

          
          

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế