Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 | 16:05:32
RSS

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Dự án Tiêm chủng mở rộng công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tư vấn, giải đáp về tiêm chủng 16/01/2019

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Dự án Tiêm chủng mở rộng công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tư vấn, giải đáp về tiêm chủng
 
Nhằm cung cấp thông tin và tư vấn, giải đáp kịp thời cho người dân và cộng đồng về công tác tiêm chủng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Chương trình Tiêm chủng mở rộng thiết lập đường dây nóng 0981.480.480.
 
Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế trân trọng thông báo./.
 
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế