Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020 | 19:23:04
RSS

Tập huấn về an ninh sinh học trong phòng xét nghiệm 19/03/2019

           Ngày 18-19/02/2019, Cục Y tế dự phòng đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tổ chức hội thảo tập huấn về an ninh sinh học trong phòng xét nghiệm tại thành phố Nha Trang nhằm cung cấp kiến thức về an ninh sinh học cho các cán bộ xét nghiệm đang làm việc, hoạt động trong hệ y tế dự phòng.
          Tham dự Hội thảo là đại diện Lãnh đạo, cán bộ xét nghiệm đến từ Viện Pasteur Nha Trang, Sở Y tế Khánh Hòa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và 22 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và khu vực miền Bắc với sự tham gia giảng dạy là chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ.
         
                  Năm 2010 đến nay, Nghị định 92/2010/NĐ – CP ngày 30/8/2010 quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm được ban hành, các phòng xét nghiệm bắt đầu làm quen với khái niệm mới “An toàn sinh học”. Các cơ quan quản lý và các cơ sở xét nghiệm đã từng bước triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Đến nay, với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các họat động an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm đã cơ bản đầy đủ, bao gồm Nghị định số 103/2016/NĐ – CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, Thông tư 37/2017/TT – BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm, Thông tư 41/2016/TT – BYT ngày 14/11/2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm. Các cán bộ, nhân viên phòng xét nghiệm, các cơ sở xét nghiệm đã triển khai và áp dụng các qui định về bảo đảm an toàn sinh học. Việt Nam đã có 04 phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và 01 PXN ATSH cấp III thuộc lĩnh vực nông nghiệp, có khoảng 2.700 phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I, II trong đó hơn 70% số phòng đã được cấp giấy chứng nhận/tự công bố PXN đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học và các phòng còn lại hiện đang trong quá trình hoàn thiện để tự công bố PXN đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Hầu hết các nhân viên phòng xét nghiệm đã được tập huấn về an toàn sinh học.
          Tuy nhiên, khái niệm “An ninh sinh học” lại là khái niệm “mới” với Việt Nam. Chúng ta đã có những quy định về an ninh sinh học trong những văn bản quy phạm pháp luật về an toàn sinh học nhưng chưa rõ ràng và cụ thể. Vì vậy nhu cầu cấp thiết trong thời gian tới của Việt Nam là xây dựng hàng lang pháp lý về an ninh sinh học. Tại Quyết định số 5458/QĐ – BYT ngày 29/9/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm bệnh truyền nhiễm thuộc y tế dự phòng giai đoan 2016-2020 cũng đã xác định các hoạt động về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh sinh học. Để chuẩn bị cho việc đưa ra kế hoạch về an ninh sinh học trong thời gian tới và định hướng xây dựng chính sách về an ninh sinh học, việc tập huấn về an ninh sinh học cho các Lãnh đạo, Trưởng khoa xét nghiệm và cán bộ phòng xét nghiệm là cần thiết nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về an ninh sinh học, vai trò, tầm quan trọng và các biện pháp đảm bảo an ninh học.
          Tại hội thảo dưới sự giảng dạy nhiệt tình của giảng viên đến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), các học viên đã được cung cấp các kiến thức cơ bản, khái niệm về an ninh sinh học, quản lý nguy cơ an ninh sinh học, mối liên hệ giữa an toàn sinh học và an ninh sinh học trong phòng xét nghiệm, thực hiện việc quản lý kiểm kê, kiểm soát an ninh sinh học, các tài liệu trong nước và quốc tế về an ninh sinh học trong phòng xét nghiệm. Sau khi hoàn thành các học phần, các học viên đã được cấp chứng chỉ tham gia tập huấn về an ninh sinh học. Thông qua hội thảo các học viên đã nắm được những kiến thức cơ bản về an ninh sinh học nhằm góp phần định hướng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới. 
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế