Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 | 05:04:48
RSS

Công văn gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về phòng bệnh và chẩn đoán, điều trị bệnh sán dây lợn 21/03/2019

Công văn gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về phòng bệnh và chẩn đoán, điều trị bệnh sán dây lợn (văn bản xin gửi kèm)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cvb201914831.pdf