Thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019 | 06:55:16
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh/TP, Y tế các bộ,ngành và các bệnh viện, các viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh 27/08/2015

        

 
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế