Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020 | 22:46:47
RSS

Bộ Y tế đã thành lập 10 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết năm 2015 28/09/2015

 Để tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết, Bộ Y tế đã thành lập 10 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết năm 2015. Cục Y tế dự phòng xin đăng tải nội dung Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra dưới đây:

     
     


 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế